nav-left cat-right
cat-right

Hizmetler & TLA

TLA logo2010 yılında Bahar Mouland tarafından kurulan Lider İnsan Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, konunun önemi, gerekliliği ve talep görmesi sebebi ile verdiği hizmeti sadece “Liderlik Becerileri ve Liderliğin Psikolojisi” üzerine yoğunlaştırmaya karar vermiş ve tüm hizmetlerini  “TLA Türkiye Liderlik Akademisi” adı altında toplamıştır.

 

 

AMACIMIZ:

Günümüzde teknolojik devrimler ve özellikle internetin sağladığı olanaklar sayesinde küçülen Dünya’da iş yapabilmek ve birey olarak karşılıklı iletişim kurabilmek için bazı insani vasıfların yeniden hatırlanması, bu vasıfların geliştirilmesi ve pratik hayatta uygulanabilmesi için yeni becerilerin kazanılmasını gerekmektedir.

TLA Türkiye Liderlik Akademisi, içinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olmaktan çıkmaya başlayarak bilgelik çağına geçiş yapıldığına inanmakta ve hizmet verdiği her bireye “bilgiyi nasıl bilgeliğe çevirebilirim” konusunda yol göstermeyi amaç edinmiştir.  Bu yolda ilerlerken bireylerin ihtiyacı olan en önemli becerinin ise bireyin kendisine ve gerektiğinde parçası olduğu sosyal gruplara liderlik etmesi olduğuna inanmaktadır.

Bu sebeple insan kaynakları uzmanı Bahar Mouland yönetiminde global akademik araştırmalar ve yeni nesil psikolojik araçlar 15 yıllık mesleki deneyim ve konusunda uzman uluslar arası eğitimcilerden alınan destek ile kombine edilerek, Türk kültürüne uyarlandıktan sonra; “Liderlik Geliştirme” ve “İnsan İlişkileri Yönetimi” temaları ile değişik özelliklerde hazırlanmış hizmetler olarak sizlere sunulmuştur.

DİLEĞİMİZ:

Bireyler olarak attığımız her adım, söylediğimiz her söz mevcut teknolojik gelişmeler sayesinde dış dünyaya aktarılan bir iletişimdir, belki de bu sebeple günümüz liderleri için en büyük zorluk, sorunları anlamak ve doğru anlaşılmaktır.  Ekonomisi hızla gelişmekte olan ülkemiz bireyleri ve liderleri için birbirimizle iletişim kurma kapasitemizi arttırmak, sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve üretken kalabilmek son derece önemlidir.  Kurum olarak bizim dileğimiz ise insanlarla insanca konuşabilmenin açık, meraklı, geleneklere saygılı, şefkatli, ayakları yere basan, esnek ve duyarlı bireyler tarafından yapılan etkili bir iletişim sayesinde gerçekleşeceğini danışanlarımıza ve katılımcılarımıza tekrar hatırlatabilmektir.  Türk toplumuna baktığımızda bu niteliklerin kültürümüz içinde var olduğu açıktır.  Aynı zamanda, ekonomik değişimler ve rekabetin teşviki nedeniyle birbirimizden öğrenebileceğimizi, birbirimizle işbirliği yapabileceğimizi ve hala rekabet içinde kalarak bu tartışmalar için güvenli ortamlar yaratabileceğimizi bireysel ve kurumsal danışanlarımıza hizmetlerimiz arayıcılığı ile hatırlatmayı ve yaşattırmayı diliyoruz.