nav-left cat-right
cat-right

8 Yaratıcı Özellik’ten “Pilot” ve “Mucit”

Sevgili okurlar, bugün 8 yaratıcı özellikten “Pilot” ve “Mucit” üzerinde duracağız.

Pilot (Dışa Dönük):

cockpit-pilotsPilot özelliği ağır basan kişiler yüksek organizasyon ve idari becerileri sayesinde yapılması gereken işin eksiksiz ve hatasız tamamlanmasını sağlarlar. Pilotlar plan yapmaktan çok hoşlanırlar ve toplantılar için hazırladıkları bir “konuşulacaklar listesi” mutlaka vardır. Mantık çerçevesinde hazırlanmış adım adım takip edilecek bir plan dahilinde çalışırlar. Yeni bir projeye başladıkları zaman sistematik bir şekilde görev dağılımı yaptıktan sonra, işlerin takibini yine hazırladıkları listelere bakarak gerçekleştirirler. Kullandıkları araçlar arasında kar-zarar tabloları, problem çözme teknikleri, organizasyon şemaları, risk analiz tabloları gibi akılcı ve sistemli yöntemler bulunmaktadır. Bu şekilde bir işin başından sonuna kadar hatasız ve zamanında yapılması ve herkesin kendi görevine odaklanması için çalışırlar.

Pilotlar genellikle dışa dönük ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen bir yapıya sahiptirler. Konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan zevk alırlar. Anlattıkları olaylar, kurdukları cümleler karışık ve uzun değildir; aksine lafı fazla uzatmadan sadede gelmeyi başarırlar. Görüşlerini paylaşırken ana hedefleri, dinleyiciye birşeyler öğretmek ve onu aydınlatmaktır.

Pilotlar ileri adım atarken çizdikleri yolda yaratıcı stratejiler geliştirirken takım arkadaşlarına aciliyet duygusunu da hissettirirler. Değişime açıktırlar. Enerjisi yüksek takım lideri özelliği taşırlar.

Pilot özelliği olan kişilerin yaratıcılığını bloke edebilecek potansiyel engeller neler olabilir?

 • İletişim kurarken ve çatışma anında direkt ve dolaysız tavırları yüzünden yanlış anlaşılma
 • Kontrol etme isteği sebebiyle zamanından önce müdahale etme
 • Eleştirel tavırla sorular sorma
 • İnsanlar ile ilgili problemlerle başa çıkmada yetersizlik gösterme
 • Gereğinden fazla analitik davranarak her şeyi bir problem veya alınması gereken bir karar olarak görme
 • Diğer kişilerin yaratıcı taraflarını bastırma

Pilot özelliği olan kişiler yaratıcılıklarını geliştirmek için hangi yöntemleri izleyebilirler?

 • Duygusal zekanızı kullanarak insanlarla ilgili olan problemleri çözmeye vakit ayırın. Her şeyi mantık yoluyla çözümleyemezsiniz.
 • Tam anlamıyla etkili ve başarılı bir proje gerçekleştirebilmek için, birlikte çalıştığınız insanların ihtiyaç ve isteklerine kulak verin.
 • Zihin haritası, şemalar, resimler ve haritalar kullanarak düşüncelerinizi daha somut ve görünür hale getirmeye çalışın.
 • İş haricinde sizi mutlu eden aktivitelere vakit ayırmaya özen gösterin ve kendinize eğlence zamanı yaratın.

Mucit (İçe Dönük):

mucitMucit tarafı ağır basan insan, problemlere yeni çözümler üretebilmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmede çok başarılıdır. Mucitler, rasyonel, mantıklı ve problemlere tarafsız yaklaşabilen soğukkanlı karakterlerdir. Bu açıdan pilotlarla benzerlik gösterirler. Ancak mucitler, yaptıkları analitik değerlendirmeleri daha çok kendi içlerinde yaşarlar. Fikirlerini kafalarında organize ederler ve netleştirirler. Bu noktaya gelmek için dış dünyadan herhangi bir yönteme başvurmazlar. Çoğu şey, kafalarının içinde gerçekleşir. Geleneklerin dışında yer alan teori ve modeller kullanarak, problemlere beklenmedik ve olağandışı çözümler yaratırlar. Sert ve acımasız bir şekilde eleştiri yapmaktan çekinmezler ve bu şekilde en yüksek verimi almayı hedeflerler. Entelektüel konulara merak gösterirler ve insanları düşündürecek; onların olaylara bakış açısını değiştirecek güçte değişik sorular sormayı başarırlar.

Mucitler çalışma stili ve düşünce yapısı olarak oldukça bağımsız ve kendine yeten bir tutum sergilerler. Kendi kendilerini yönlendirirler ve tek başlarına çalışmaktan rahatsızlık duymazlar. Az ve öz konuşan mucitler, genellikle sessizdirler. Konuşma ve yazı dilini kullandıklarında açıklayıcı, aydınlatıcı ve öğretici olmayı hedeflerler.

Sürekli gerçeği arayan mucitler, olayların ve nesnelerin işleme mekaniğini anlama çabası içindedirler. Bu şekilde birlikte çalıştıkları grupları, problemlere değişik açılardan bakmaya iterler. Rutin olaylardan sıkıldıkları için değişime ayak uydurmakta zorlanmazlar. Problem çözme ve kendi sınırlarını zorlama onları motive eden etkenlerdir. Takım çalışmaları esnasında yaşanan çatışma anlarında sakin, düşünceli ve makul davranabildikleri için grup içi verime ve yaratıcılığa katkıda bulunurlar. Sakin mizaçları sayesinde yaşanan anlaşmazlıkları olumlu ve yapıcı bir şekilde çözümleme becerisine sahiptirler.

Mucit özelliği olan kişilerin yaratıcılığını bloke edebilecek potansiyel engeller neler olabilir?

 • Bireysel olmayan, sadece tarafsız verilere odaklanarak problemlerin insani tarafını görememe
 • Duygusal ihtiyaçları ve manevi değerleri görmemezlikten gelme
 • Sorulara yanıtı sadece “evet” – “hayır” ya da “olur” – “olmaz” şeklinde iki kategoride arama
 • Kararları erteleme
 • Odaklanma ve organizasyon becerisi eksikliği
 • Son teslim tarihlerine ve zaman çizelgelerine önem vermeme

Mucit özelliği olan kişiler yaratıcılıklarını geliştirmek için hangi yöntemleri izleyebilirler?

 • Problemlere birden fazla çözüm sağlanabileceği olasılığına açık olmaya çalışın.
 • Fikirlerinizi ifade etmesini öğrenin.
 • Elinizdeki verileri organize etmeye çalışın.
 • Tarafsız ve şahsi olmayan verileri değerlendirirken, duygular ve insan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak sorunlara dengeli bir şekilde bakmaya çalışın.
 • Kendi duygularınızı anlamasını ve ifade etmesini öğrenerek, insan ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışın.
 • Manevi ve bedensel olarak tükenmemek için eğlencenize vakit ayırın.

Bir sonraki makalede “Uyum Getiren” ve “Şair” üzerinde duracağız.

Kaynaklar:

Levesque, Lynne C. (2001) Breakthrough Creativity: Achieving Top Performance Using the Eight Creative Talents

Cevap yaz